Centrul de Conferinte al Institutului National de Statistica

::

Anunturi

ANUNŢ ÎNCHIRIERE SPAŢII – LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

I. Informaţii generale:
Institutul Naţional de Statistică, cu sediul în Bucureşti, bdul. Libertăţii, nr. 16, sector 5, cod poştal 050706, anunţă organizarea Licitaţiei publice cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea sa, în scopul organizării de evenimente astfel:

I. 1. Spaţiile (reperele) care se închiriază sunt:

 • Sala Amfiteatru– conform disponibilităti site;
 • Sala Albastra - conform disponibilităti site;
 • Spatiu expozitional - conform disponibilităti site.

I.2. Preţul de pornire al chiriei prin licitaţie pentru fiecare spaţiu (reper) este prezentat in Anexa 1. Sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată. Pasul de strigare iniţial este de 5% din pretul de pornire. Următorii paşi se vor calcula adăugând 5% la valoarea strigată anterior.

I.3. Datele de organizare a licitatiei sunt:

1.SERIA 1:
 1. Etapa 1: data 06.VIII.2019, ora 10.00

 2. Etapa 2: data 06.VIII.2019, ora 14.00

2.SERIA 2:
 1. Etapa 1: data 19.VIII.2019, ora 10.00

 2. Etapa 2: data 19.VIII.2019, ora 14.00

II Informaţii privind documentaţia de atribuire:

II.1. Documentaţia de atribuire este publicată pe site-ul Instiutului Naţional de Statistică www.insse.ro, dar poate fi solicitată şi la sediul instituţiei:

Date de contact:

 • centrala: 021/318.18.24, interior: 1192
 • telefon direct: 021/318.18.75

Persoane de contact:

 • Nicolae Burciu - tel mobil: 0788232355;
 • ..... – ....... tel mobil: ....

II.2. Solicitările de clarificări se vor adresa la sediul Institutului Naţional de Statistică, Bulevardul Libertăţii, nr, 16, sector 5, Bucureşti, telefon 021/318.18.32 sau 021/318.18.24 int. 1192, e-mail: nicolae.burciu@insse.ro.

II.3.Data limită până la care se primesc ofertele sunt:

 1. SERIA 1: data 06.VIII.2019, ora 9.00
 2. SERIA 2: data 19.VIII.2019, ora 9.00

la sediul Institutului Naţional de Statistică, Bulevardul Libertăţii, nr, 16, sector 5, Bucureşti-REGISTRATURA.

III Data şi locul şedinţei de deschidere a plicurilor cu documentele de calificare depuse de ofertanţi:

 • SERIA 1: data 06.VIII.2019, ora 10.00
 • SERIA 2: data 19.VIII.2019, ora 10.00

la sediul Institutului Naţional de Statistică din Bulevardul Libertăţii, nr. 16, sector 5, Bucureşti-camera 138.

Ofertanţii care îndeplinesc condiţiile de calificare vor fi invitaţi ulterior să participe la licitaţia publică cu strigare.

IV.Ofertantii pot depune contestaţii împotriva deciziilor nelegale la sediul Institutului Naţional de Statistică din Bulevardul Libertăţii, nr. 16, sector 5, Bucureşti. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la sediul Institutului Naţional de Statistică.

V.Data transmiterii anunţului de licitaţie este: 01.VIII.2019

?>