Centrul de Conferinte al Institutului National de Statistica

:: Tarife

Tarife pentru utilizarea salilor de inchiriat

INS ofera servicii de inchiriere a salilor si a spatiului expozitional pentru diverse evenimente pe baza unui CONTRACT DE INCHIRIERE, la tarifele prezentate mai jos.

Tarifele pentru închirierea spatiilor cu dotarile aferente, precum si alte tarife pentru prestari servicii incepand cu data de 01.01.2017 sunt:

Preţul minim de pornire al licitaţiei

1.Sala de Conferinţe

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret fara TVA
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Amfiteatru (½ zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sonorizare, garderoba) 2950
2. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Amfiteatru (1 zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sonorizare, garderoba) 5900

2. Sala Albastră

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret fara TVA
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Albastră (½ zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sistem de traducere, sonorizare, garderoba) 650
2. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Albastră (1 zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sistem de traducere, sonorizare, garderoba) 1300

3.Holul central-Spaţiul expoziţional


Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret fara TVA
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (½ zi) – (dotări incluse: garderoba) 2150
2. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (1 zi) – (dotări incluse: garderoba) 4300

La care se adauga taxa pe cladire stabilită conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal în valoare de maxim 100 lei/reper/zi.

4.Garantia de participare

1).Ofertantii, operatori economici cu personalitate juridica, de drept public sau privat, trebuie sa prezinte garantia de participare în cuantum de:

1. Sala de Conferinţe

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Preţ făra TVA (lei)
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Amfiteatru (½ zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sonorizare, garderoba) 295,00
2. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Amfiteatru (1 zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sonorizare, garderoba) 590,00

2. Sala Albastră

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Preţ făra TVA (lei)
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Albastră (½ zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sistem de traducere, sonorizare, garderoba) 65,00
2. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Albastră (1 zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sistem de traducere, sonorizare, garderoba) 130,00

3. Holul central-Spaţiul expoziţional

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Preţ făra TVA (lei)
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (½ zi) – (dotări incluse: garderoba) 215,00
2. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (1 zi) – (dotări incluse: garderoba) 430,00

Garantia pentru participare se exprima in lei si va fi constituita prin depunerea în numerar la casieria INS.

2)Ofertanţii, instituţii sau autorităţi publice nu constituie garanţia de participare şi nici garantia contractului.


-Institutul Naţional de Statistică nu este platitor de TVA.

?>