Centrul de Conferinte al Institutului National de Statistica

Institutul Naţional de Statistică

Despre noi - Institutul Naţional de Statistică

Institutul Naţional de Statistică, în calitate de titular al dreptului de administrare, pune la dispozitie, prin contract de închiriere, pe perioada limitata, oricarui operator economic cu personalitate juridica, de drept public sau privat şi instituţiilor sau autorităţilor publice, spaţii din imobilul proprietate publică a statului, în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:

  • organizarea unor evenimente social-culturale;
  • expozitie de carte, pictura si targuri;
  • conferinte si cursuri;

Această activitate se desfăşoară în conformitate cu, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale din România, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 957/2005, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Procedura privind închirierea unor spatii din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului Naţional de Statistică, in scopul organizarii de conferinţe, simpozioane, întruniri, seminarii, expoziţii şi altele asemenea, aprobată prin Ordinul Preşedintelui INS nr. 923/10/08/2020.

Închirierea spațiilor destinate evenimentelor în Institutul National de Statistică se realizează prin licitație publică cu strigare.

Afişarea documentatiei de închiriere se publică pe site-ul INS, www.insse.ro și la sediul instituției din B-dul Libertăţii, Nr.16, Sector 5, Bucureşti- Direcţia Achiziţii, Investiţii şi Servicii Administraţie Generală.

 

sala amfiteatru centrul de conferinte 1 sala amfiteatru centrul de conferinte 2 sala amfiteatru centrul de conferinte 3 sala amfiteatru centrul de conferinte 4