Centrul de Conferinte al Institutului National de Statistica

::

Anunturi

Anunț de intenție

privind disponibilitatea de închiriere a spațiilor aflate în administrarea INS, în scopul organizării de evenimente.

1. Informaţii generale:
Institutul Naţional de Statistică, cu sediul în Bucureşti, bdul. Libertăţii, nr. 16, sector 5, cod poştal 050706, cod de identificare fiscală 7593088, tel. fix: 0213181818, anunţă disponiblitatea de închiriere a spațiilor aflate în administrarea sa, în scopul organizării de evenimente astfel:

2. Spațiul care se închiriază, precum și gradul de ocupare sunt afișate pe site-ul: https://ccins.ro/, marcate astfel:


3. Operatorii economici interesați pot viziona spațiile între orele 08:00-16:00 de luni până joi și vineri între orele 08:00 – 13:00, cu excepția sărbătorilor legale.

4. În cazul în care I.N.S. va primi solicitări din partea agenților economici sau altor persoane fizice/juridice interesate cu privire la închirierea spațiilor, va demara procedura de licitație în conformitate cu OUG 57/2019 – Privind codul administrativ, cu publicarea Anunțului de licitație în MO partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală.

5. Prețul de pornire al chiriei prin licitație pentru fiecare spațiu este prezentat in sectiunea Tarife. Sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată. Pasul de strigare inițial este de 5% din prețul de pornire. Următorii pași se vor calcula adăugând 5% la valoarea strigată anterior.

6. Persoane de contact:


7. Informații pentru spațiul propus spre închiriere

Informațiile pentru spațiul propus spre închiriere se regăsesc la nivelul documentatiei de inchiriere, documentatie ce poate fi solicitata la adresa de email adriana.daiteanu@insse.ro.