Centrul de Conferinte al Institutului National de Statistica

:: Tarife

Tarife pentru utilizarea salilor de inchiriat

INS ofera servicii de inchiriere a salilor si a spatiului expozitional în scopul organizării unor evenimente social-culturale, expoziție de carte, pictură și târguri, conferințe, cursuri, pe baza unui CONTRACT DE INCHIRIERE, la tarifele prezentate mai jos.

Tarifele pentru închirierea spatiilor cu dotarile aferente, precum si alte tarife pentru prestari servicii incepand cu data de 03.04.2020 sunt:

Preţul minim de pornire al licitaţiei

1.Sala de Conferinţe

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret fara TVA
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Amfiteatru (1 zi/8 ore) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sonorizare, garderoba) 6.824,00

2. Sala Albastră

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret fara TVA
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Albastră (1 zi/8 ore) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sistem de traducere, sonorizare, garderoba) 1.440,00

3.Holul central-Spaţiul expoziţional


Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret fara TVA
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (1 zi/8 ore) – (dotări incluse: garderoba) 5.572,00

La care se adauga taxa pe cladire stabilită conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal în valoare de maxim 100 lei/reper/zi.


4. Spatiu vending


Nr. crt.
Denumirea spaţiului
Pret fara TVA
(EUR)
1. Amplasare ATM parter
Amplasare vending-uri de la Parter 1 pana la etajul 6 inclusiv
10EUR/MP

5.Garantia de participare

1).Ofertantii, operatori economici cu personalitate juridica, de drept public sau privat, trebuie sa prezinte garantia de participare în cuantum de:

1. Sala de Conferinţe

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Preţ făra TVA (lei)
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Amfiteatru (1 zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sonorizare, garderoba) 682,40

2. Sala Albastră

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Preţ făra TVA (lei)
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea în Sala Albastră (1 zi) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sistem de traducere, sonorizare, garderoba) 144,00

3. Holul central-Spaţiul expoziţional

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Preţ făra TVA (lei)
(lei)
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (1 zi) – (dotări incluse: garderoba) 557,20

4. Spatiu vending

Nr. crt.
Denumirea spaţiului
Preţ făra TVA
(EUR)
1. Amplasare ATM parter
Amplasare vending-uri de la Parter 1 pana la etajul 6 inclusiv
40EUR/MP

Garantia pentru participare se exprima in lei cu exceptia garantiei pentru spatii vending si ATM care va fi constituita in lei la cursul BNR din ziua depunerii garantiei si va fi constituita prin depunerea în numerar la casieria INS sau prin alte intrumente de plata: scrisoare de garantie bancara, ordin de plata online, trnasfer bancar online etc.

2)Ofertanţii, instituţii sau autorităţi publice nu constituie garanţia de participare şi nici garantia contractului.


-Institutul Naţional de Statistică nu este platitor de TVA.