Centrul de Conferinte al Institutului National de Statistica

:: Tarife

Tarife inchiriere in conformitate cu Anexa nr. 3 la HG nr. 957/2005 pentru spatiile aflate in domeniul public al statului - parti din imobilul identificat la nr. MF 34135 aflate in administrarea INS


Preţul minim de pornire al licitaţiei


1.Sala de Conferinţe

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret Lei
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (1 zi/8 ore) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sonorizare, garderoba) 3304,00

2. Sala Albastră

Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret Lei
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (1 zi/8 ore) – (dotări incluse: videoproiector, ecran de proiecţie, calculator portabil, sistem de traducere, sonorizare, garderoba) 912,00

3.Spaţiu parter expoziţional extins


Nr. crt.
Denumirea spaţiului, dotărilor şi a serviciilor aferente organizării evenimentului
Pret Lei
1. Organizare conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi alte asemenea (1 zi/8 ore) – (dotări incluse: garderoba) 3480,00

La care se adauga taxa pe cladire stabilită conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.


4. Sala Marmura (spatiul situat la demisolul cladirii) - Cantina


Nr. crt.
Denumirea spaţiului
Pret
(EUR)
1. Sala Marmura (spatiul situat la demisolul cladirii) - Cantina
2EUR/MP

5.Garantia de participare

1) Ofertantii, operatorii economici cu personalitate juridica, de drept public sau privat, trebuie sa prezinte garantia de participare în cuantum de 2 chirii.

Garantia pentru participare se exprima in lei cu exceptia garantiei Sala Marmura (spatiul situat la demisolul cladirii) - Cantina care va fi constitutia in conformitate cu documentatia de inchiriere.

2) Instituţiile publice nu constituie garanţia de participare şi nici garantia contractului.


-Institutul Naţional de Statistică nu este platitor de TVA.